Privacybeleid

Alvast Goed! VA Support respecteert de privacy van de bezoekers en gebruikers op de website (www.alvastgoedvasupport.nl). Dit doet Alvast Goed! VA Support onder andere door zich te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet biedt.
Het moet voor jou als betrokkene inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier jouw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken.

Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan echt noodzakelijk. Alvast Goed! VA Support zorgt ervoor dat de gegevens vertrouwelijk worden behandeld en binnen een maand worden verwijderd nadat datgeen is volbracht waarvoor de gegevens nodig waren.

De website van Alvast Goed! VA Support maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contactgegevens
Alvast Goed! VA Support
Eigenaar: J.G.W. Cornegoor
Het Hazenveld 9
7217 TX Harfsen

www.alvastgoedvasupport.nl
info@alvastgoedvasupport.nl
Tel. 06-83919365
KvK nr.: 6848 5220

Verwerking Persoonsgegevens
Met betrekking tot het sluiten van een overeenkomst verwerkt Alvast Goed! VA Support de volgende persoonsgegevens:

Voor het verstrekken van online informatie:
– Naam (dit mag alleen de voornaam of voor- en achternaam zijn)
– E-mailadres

In geval van offerte of opdracht:
– Voor- en achternaam
– Indien van toepassing bedrijfsnaam
– Factuuradres / adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Waarom Alvast Goed! VA Support gegevens nodig heeft (Grondslag)
Alvast Goed! VA Support vraagt gegevens om de desbetreffende dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Alvast Goed! VA Support verwerkt deze gegevens voor de volgende doelen:
– Om de desbetreffende diensten (bij jou) te kunnen leveren
– Het verzenden van de online informatie wanneer je je hiervoor hebt aangemeld
– Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
– Jou te informeren over wijzigingen van de diensten
– Het afhandelen van je betaling
– Als hiertoe wettelijke verplichting bestaat, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van een zakelijke factuur.

Hoe lang worden de gegevens bewaard
Alvast Goed! VA Support zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven en zolang Alvast Goed! VA Support hier wettelijk toe verplicht is zoals het bewaren van de facturen en bankafschriften in de boekhouding voor de belastingdienst, dit is 7 jaar.

Delen met anderen
Alvast Goed! VA Support verkoopt je gegevens niet aan derden en zal uitsluitend datgene aan andere partijen verstrekken wat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst / om de doelen te kunnen realiseren waarvoor je je gegevens hebt opgegeven, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting zoals belastingaangifte.

In kaart brengen websitebezoek (cookies)
Alvast Goed! VA Support gebruikt functionele en analytische cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
– Alvast Goed! VA Support gebruikt enerzijds cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt.
– Om de communicatie op de website te optimaliseren, maakt Alvast Goed! VA Support ook gebruik van analytische cookies. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Alvast Goed! VA Support verzameld. Voor het privacy beleid van Google Analytics zie hier.
– Alvast Goed! VA Support maakt gebruik van de volgende social mediakanalen: Facebook, Instagram, LinkedIn en YouTube. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie d.m.v. cookies. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden. Deze vind je onder de namen.

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Dingen die je altijd kunt doen:
– Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in je browser.  De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties.
– Geef in je browserinstellingen aan dat je niet ‘getrackt’ wilt worden
– Je kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit je browser en eventueel kun je ze ook blokkeren per domein.

Verwerkers Alvast Goed! VA Support
– Laposta (nieuwsbriefprogramma)
– AKSP (boekhoudkantoor)
– TransIP (webhosting)
Verwerkersovereenkomsten zijn aanwezig.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt hiervoor een verzoek doen via e-mail; info@alvastgoedvasupport.nl.
Ook heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Alvast Goed! VA Support heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen.

Beveiliging
Alvast Goed! VA Support neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@alvastgoedvaupport.nl
Mocht je niet tevreden zijn over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zij kunnen besluiten een onderzoek te starten naar de omgang met jouw persoonsgegevens.

Aansprakelijkheid
Deze disclaimer is van toepassing op de door J.W.G. Cornegoor geëxploiteerde website, www.alvastgoedvasupport.nl en e-mailverkeer.
Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Alvast Goed! VA Support geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan.
De op de website opgenomen informatie is alleen voor algemeen gebruik en kan niet worden aangemerkt als advies.
Alvast Goed! VA Support is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van de website.
Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde.
Alvast Goed! VA Support is niet aansprakelijk voor virussen, ontstaan door het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.